خانه ایجاد آزمون (ویژه اساتید) درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

آزمون آیین نامه

آزمون آیین نامه

دسته: سایر
موسسه: دوتست
زمان آغاز: 11 بهمن 1396 - ساعت 08:00
شرکت کنندگان: 11
تعداد سوال: 11
زمان مجاز: 15 دقیقه
قیمت: رایگان
وضعیت: در حال برگزاری
کد آزمون: #10664
توضیحات

آزمون آیین نامه

دروس آزمون
نام درس تعداد سوالات
آزمون آیین نامه 11
نظر شرکت کنندگان
محمدرضا خلوصی
محمدرضا خلوصی

:اا

-1