خانه ایجاد آزمون (ویژه اساتید) درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

آزمون شماره هفت گروه آزمایشی علوم تجربی

آزمون شماره هفت گروه آزمایشی علوم تجربی

دسته: علوم تجربی
زمان آغاز: 25 اسفند 1395 - ساعت 20:00
زمان پایان: 25 اسفند 1395 - ساعت 22:40
تعداد سوال: 99
زمان مجاز: 160 دقیقه
قیمت: 14000 تومان
وضعیت: خاتمه یافته
کد آزمون: #10013
توضیحات

هفتمین دوره ی آزمون آزمایشی دوتست

دروس آزمون
نام درس طراح تعداد سوالات منابع
ادبیات علی احمدنیا 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
عربی عمار تاج‌بخش 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
فرهنگ و معارف اسلامی محمد کریمی 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
زبان انگلیسی مرتضی زینعلی 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
ریاضی تجربی سروش موئینی 14 بودجه بندی کل آزمون‌ها
زیست علی کرامت 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
شیمی مهدی صالحی راد 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
فیزیک محمد نوکنده 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
-1