خانه ایجاد آزمون (ویژه اساتید) درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

آزمون شماره شش گروه آزمایشی علوم تجربی

آزمون شماره شش گروه آزمایشی علوم تجربی

دسته: علوم تجربی
زمان آغاز: 27 بهمن 1395 - ساعت 20:00
زمان پایان: 27 بهمن 1395 - ساعت 22:40
تعداد سوال: 99
زمان مجاز: 160 دقیقه
قیمت: 14000 تومان
وضعیت: خاتمه یافته
کد آزمون: #10011
توضیحات

ششمین دوره ی آزمون آزمایشی دوتست

دروس آزمون
نام درس طراح تعداد سوالات منابع
ادبیات جمال طباطبایی نژاد 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
عربی مصطفی خاکبازان 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
فرهنگ و معارف اسلامی محمد کریمی 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
زبان انگلیسی مرتضی زینعلی 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
ریاضی تجربی محسن خلیلی 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
زیست علی محمد عمارلو 14 بودجه بندی کل آزمون‌ها
فیزیک محمد نوکنده 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
شیمی محمدرضا مصلایی 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
-1