خانه ایجاد آزمون (ویژه اساتید) درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

آزمون شماره هفت گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آزمون شماره هفت گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

دسته: ریاضی و فیزیک
زمان آغاز: 25 اسفند 1395 - ساعت 20:00
زمان پایان: 25 اسفند 1395 - ساعت 22:20
تعداد سوال: 90
زمان مجاز: 140 دقیقه
قیمت: 14000 تومان
وضعیت: خاتمه یافته
کد آزمون: #10012
توضیحات

هفتمین دوره ی آزمون آزمایشی دوتست

دروس آزمون
نام درس طراح تعداد سوالات منابع
ادبیات علی احمدنیا 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
عربی عمار تاج‌بخش 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
فرهنگ و معارف اسلامی محمد کریمی 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
زبان انگلیسی مرتضی زینعلی 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
دیفرانسیل اکبر کلاه ملکی 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
هندسه آرش عمید 5 بودجه بندی کل آزمون‌ها
گسسته حسین کُرد 5 بودجه بندی کل آزمون‌ها
فیزیک محمد نوکنده 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
شیمی مهدی صالحی راد 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
-1