خانه ایجاد آزمون (ویژه اساتید) درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

کوییز اول کارگاه مدیریت پروژه براساس PMBOK-V6-فن آوا کارت

کوییز اول کارگاه مدیریت پروژه براساس PMBOK-V6-فن آوا کارت

دسته: سایر > دکتر محمد احمدزاده > مشتریان > فن آوا کارت
موسسه: www.mohammad-ahmadzadeh.com
زمان آغاز: 22 شهریور 1397 - ساعت 08:00
شرکت کنندگان: 31
تعداد سوال: 5
زمان مجاز: 5 دقیقه
قیمت: رایگان
وضعیت: در حال برگزاری
کد آزمون: #11020
توضیحات

کوییز اول کارگاه مدیریت پروژه براساس PMBOK-V6-فن آوا کارت

دروس آزمون
نام درس تعداد سوالات
Fanava-1st PMBOK Quiz 5
نظر شرکت کنندگان
علی عامری
علی عامری

برای شروع خوب بود

مینو اتابکی
مینو اتابکی

.

منا غلامی
منا غلامی

خوب بود

-5921739