خانه آزمون ساز آنلاین درخواست آزمون آنلاین پشتیبانی بلاگ تماس با ما درباره ما
آغاز دوره دوم طرح آموزش خیر حضوری کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان وزارت علوم

آغاز دوره دوم طرح آموزش خیر حضوری کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان وزارت علوم

افتخار برگزاری دور دوم آزمون آنلاین طرح آموزش خیر حضوری کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان وزارت علوم مجددا به دوتست داده شد. پس از تجربه موفق برگزاری آزمون انلاین دوره اول این طرح با دوتست در سال 96، دور دوم این طرح نیز با استارتآپ دوتست برگزار خواهد شد.

تجربۀ همراه با رضایت دستاندرکاران دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی وزارت علوم، فناوری و تحقیقات و حمایت آنها از دوتست، منجر به تصمیم خانم دکتر زهرا پارساپور مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، مبنی بر اجرای دور دوم طرح با دوتست گردید. بی نهایت از حمایت عزیزان در این دفتر ممنونیم و امید واریم که بتوانیم خدمات بهتری را در ادامه طرح ارائه نماییم.

#دوتست #آزمون_آنلاین #بستر_برگزاری_آزمون_آنلاین #سامانه999

دیدگاه ها

دیدگاهی برای این خبر وجود ندارد. اولین دیدگاه را شما ارسال کنید!