خانه آزمون ساز آنلاین درخواست آزمون آنلاین پشتیبانی بلاگ تماس با ما درباره ما

ارسال شکایتدر صورت عدم دسترسی به تلگرام، از طریق آدرس ایمیل complaints@dotest.ir و یا کلیک بر روی دکمه زیر می‌توانید با بخش رسیدگی به شکایات تماس بگیرید.

در صورت عدم دسترسی به تلگرام، از طریق آدرس ایمیل complaints@dotest.ir می‌ توانید با بخش رسیدگی به شکایات تماس بگیرید.