خانه ایجاد آزمون (ویژه اساتید) درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

ارسال شکایتدر صورت عدم دسترسی به تلگرام، از طریق آدرس ایمیل complaints@dotest.ir و یا کلیک بر روی دکمه زیر می‌ توانید با بخش رسیدگی به شکایات تماس بگیرید.