مقالات جدید

معرفی کتاب

معرفی کتاب

معرفی کتابِ ویژگی‌های اساتید برتر

نیلوفر محضعلی

۱۵ مهر ۱۳۹۷

آزمون آنلاین اول وزارت علوم طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان

آزمون آنلاین اول وزارت علوم طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان

اولین آزمون آنلاین سال 97 وزارت علوم (آزمون مهرماه) از سامانه 999 در تاریخ14 و 15 آبان 97 برگزار خواهد شد. منابع این آزمون در ادامه خبر قابل مشاهده می باشد.

نیلوفر محضعلی

۱۵ مهر ۱۳۹۷

معرفی کتاب

معرفی کتاب

معرفی کتابِ گاه و بی‌گاهی دانشگاه در ایران

نیلوفر محضعلی

۱۵ مهر ۱۳۹۷

معرفی کتاب

معرفی کتاب

معرفی کتابِ گره گشایی به شیوه فیلسوفان و مهندسان

نیلوفر محضعلی

۱۵ مهر ۱۳۹۷

 فیلم هیوا، منبع فیلم آزمون آنلاین اول طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی

فیلم هیوا، منبع فیلم آزمون آنلاین اول طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی

معرفی فیلم هیوا جهت منبع اول آزمون دوره دوم طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان.

نیلوفر محضعلی

۱۵ مهر ۱۳۹۷

کتاب رستم و سهراب، آزمون آنلاین اول طرح آموزش خیر حضوری کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان

کتاب رستم و سهراب، آزمون آنلاین اول طرح آموزش خیر حضوری کارشناسان فرهنگی و اجتماعی...

منبع کتاب رستم و سهراب بخش مطالعه آزمون آنلاین دور دوم طرح آموزش خیر حضوری کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان وزارت علوم معرفی می گردد.

نیلوفر محضعلی

۱۵ مهر ۱۳۹۷