مقالات جدید

15 راز افرادی که متقاعد کردن دیگران را خوب بلدند

15 راز افرادی که متقاعد کردن دیگران را خوب بلدند

اصولا به کسی می‌گویند آدم خوش ‌سر و زبان که قادر باشد با چهار کلام حرف زدن آدم‌های دیگر را متقاعد کند کاری که او می‌خواهد را انجام دهند. سلاح مخفی این افراد «فرو کردن خود در دل دیگران» است. با همین زبان ۱۰ سانتی‌متری‌شان کاری می‌کنند که نه تنها شیفته‌ی نظراتشان بشوید، بلکه کشته و مرده‌ی خودشان هم بشوید. لابد می‌پرسید رازشان چیست؟

فاطمه گرامي راز

۱۲ دی ۱۳۹۶

15راز افرادی که متقاعد کردن دیگران را خوب بلدند

15راز افرادی که متقاعد کردن دیگران را خوب بلدند

اصولا به کسی می‌گویند آدم خوش ‌سر و زبان که قادر باشد با چهار کلام حرف زدن آدم‌های دیگر را متقاعد کند کاری که او می‌خواهد را انجام دهند. سلاح مخفی این افراد «فرو کردن خود در دل دیگران» است. با همین زبان ۱۰ سانتی‌متری‌شان کاری می‌کنند که نه تنها شیفته‌ی نظراتشان بشوید، بلکه کشته و مرده‌ی خودشان هم بشوید. لابد می‌پرسید رازشان چیست؟

فاطمه گرامي راز

۱۰ دی ۱۳۹۶

15راز افرادی که متقاعد کردن دیگران را خوب بلدند

15راز افرادی که متقاعد کردن دیگران را خوب بلدند

اصولا به کسی می‌گویند آدم خوش ‌سر و زبان که قادر باشد با چهار کلام حرف زدن آدم‌های دیگر را متقاعد کند کاری که او می‌خواهد را انجام دهند. سلاح مخفی این افراد «فرو کردن خود در دل دیگران» است. با همین زبان ۱۰ سانتی‌متری‌شان کاری می‌کنند که نه تنها شیفته‌ی نظراتشان بشوید، بلکه کشته و مرده‌ی خودشان هم بشوید. لابد می‌پرسید رازشان چیست؟

فاطمه گرامي راز

۹ دی ۱۳۹۶

ایده هایی برای دکوراسیون دفتر کار به سبک افراد موفق

ایده هایی برای دکوراسیون دفتر کار به سبک افراد موفق

دکوراسیون دفتر کار و محل کار در افزایش و بهبود راندمان کار تاثیر بسزایی خواهد داشت. در طراحی و اجرای دکوراسیون دفتر کار مدرن چندین ملاک مد نظر قرار می گیرد که با توجه به این گزینه ها بهره وری و کیفیت کار در محیط کار افزایش می یابد

فاطمه گرامي راز

۶ دی ۱۳۹۶

افزایش کارایی به کمک آزمون آنلاین

افزایش کارایی به کمک آزمون آنلاین

با استفاده از تکنولوزی های جدید به راحتی می توان در محیط کار خود پویایی و بهره وری بیشتری ایجاد نمایید.

فاطمه گرامي راز

۴ دی ۱۳۹۶

 ویژگی های یک مشاور تحصیلی تأثیرگذار و موفق

ویژگی های یک مشاور تحصیلی تأثیرگذار و موفق

متأسفانه برخی از مدارسی که دارای مشاور تحصیلی هستند، اهمیت چندانی برای نقش مشاور در پیشبرد اهداف مدرسه قائل نیستند. در اغلب این مدارس، معلمین ، نقش اصلی را ایفا می کنند، عقل سلیم و علم مدیریت آموزشی حکم می کند که کادر آموزشی مدرسه می بایست در چارچوب برنامه ها و اهداف مشاورتحصیلی آن مدرسه حرکت کند، نه اینکه هرکس کاری که به نظر خودش درست است را انجام دهد. از طرفی در برخی از مدارس نیز اوضاع کاملاً برعکس است و قدرت در دست مشاورینی است که چون از دانش و تبحّر لازم در زمینه مدیریت آموزشی برخوردار نیستن

فاطمه گرامي راز

۳ دی ۱۳۹۶