10 روش برای شکست عوامل حواس پرتی و تمرکز بیشتر

فاطمه گرامي راز

19 آذر 1396

تمرکز کردن بر روی کارها یکی از عوامل اصلی موفقی...

خواندن
ویژگی های یک موسسه آموزش زبان آکادمیک و مدرن.

فاطمه گرامي راز

14 آذر 1396

برای هر یک از ما پیش آمده که در برهه ای از زندگ...

خواندن
10 روش برای شکست عوامل حواس پرتی و تمرکز بیشتر

فاطمه گرامي راز

13 آذر 1396

تمرکز کردن بر روی کارها یکی از عوامل اصلی موفقی...

خواندن
ارزیابی هوشمند در دوتست یعنی چی؟

فاطمه گرامي راز

1 بهمن 1395

ارزیابی هوشمند جز فرایندهایی است که امروزه به ش...

خواندن
تحلیل کارنامه آزمون آزمایشی، چرا و چگونه؟(قسمت دوم )

محمدمهدی رحمانی

27 فروردین 1395

هدف اصلی از هر آزمونی ، شناخت توانایی ها و نقاط...

خواندن