مقالات جدید

آیا مراکز آموزشگاه های رانندگی باز شده اند؟

آیا مراکز آموزشگاه های رانندگی باز شده اند؟

در این مطلب درمورد تاریخ دقیق باز شدن آموزشگاه رانندگی صحبت کردیم

ساینا یعسوبی

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

آیا مراکز آموزشگاه های رانندگی باز شده اند؟

آیا مراکز آموزشگاه های رانندگی باز شده اند؟

در این مطلب درمورد تاریخ دقیق باز شدن آموزشگاه رانندگی صحبت کردیم

ساینا یعسوبی

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

مشکلات رعایت نکردن آداب صحیح رانندگی

مشکلات رعایت نکردن آداب صحیح رانندگی

در صورت وقوع تصادف چه مقصر باشیم چه نباشیم بدون اینکه داد و بیداد کنیم و ناسزا بگوییم از ماشین پیاده شده و منتظر پلیس می مانیم و چنانچه طرف مقابل رفتار نا مناسب داشت من با رعایت شأن اخلاقی خود، در زمان مناسب از طریق قانون جواب این رفتارها را خواهم داد. و دهها موارد دیگر که امیدوارم با به حافظه سپردن این موارد و رعایت آن ها بتوانیم آداب رانندگی را در معابر شهری بجا آوریم.

ساینا یعسوبی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

آداب صحیح رانندگی در ایران

آداب صحیح رانندگی در ایران

احترام به قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی و رعایت آنها، نوعی هنر و خودنمایی است که شخصیت این رانندگان را نزد دیگران زیبا و کامل جلوه می دهد و معتبر می سازد

ساینا یعسوبی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

10 قوانین بامزه راهنمایی رانندگی در کشورهای مختلف

10 قوانین بامزه راهنمایی رانندگی در کشورهای مختلف

در این مطلب تلاش کردیم با بیان کردن قوانین راهنمایی رانندگی کشورهای دیگر نکات مهمی را به شما آموزش دهیم

ساینا یعسوبی

۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

11 نکته مهمی که باید برای رانندگی ایمن رعایت کنیم

11 نکته مهمی که باید برای رانندگی ایمن رعایت کنیم

در این مطلب به نکات بسیار مهمی که با رعایت آنان می توانید از تصادفات رانندگی جلوگیری کنید، پرداخته ایم

ساینا یعسوبی

۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید