آزمون آنلاین آزمون آنلاین سنجش اطلاعات تخصصی سرویس نمودارگیری از گل حفاری(Mud Logging Services)

آزمون آنلاین آزمون آنلاین سنجش اطلاعات تخصصی سرویس نمودارگیری از گل حفاری(Mud Logging Services)

یکی از سرویس های حفاری در چاه های نفت و گاز، سرویس نمودار گیری از گل حفاری می باشد. این سرویس با بررسی دائمی پارامتر های مهمی که از گل حفاری دریافت می شود، اطلاعات مفیدی را در اختیار کمپانی من و حفار قرار می دهد . این آزمون آنلاین برای ارتقاء سطح دانش عمومی تکنسین های نمودار گیری از گل حفاری توسط شرکت مپصاکیش تهیه و ایجاد شده است.

پیش تر از این شرکت مپصاکیش به عنوان یکی از ارائه کنندگان خدمات حفاری چاه های نفت و گاز در دریا و خشکی، نسبت به برگزاری آزمون آنلاین سنجش اطلاعات تخصصی سرویس حفاری ایمنی در مقابل انتشار گاز H2S Safety Services H2S اقدام نموده بود که تجربه خوبی برای این شرکت و پرسنل محترم آن به همراه داشت. برای اولین بار شرکت مپصا کیش آزمون ارتقاء سطح دانش عمومی پرسنل عملیاتی خود در سرویس H2S Safetyرا برگزار نمود. همین تجربه موفق، باعث شد تا شرکت مپصا کیش اقدام به برگزاری آزمون آنلاین در سایر زمینه های تخصصی خود مانند نمودار گیری از گل حفاری نیز اقدام نماید. این آزمون آنلاین تنها برای ارتقاء سطح دانش پرسنل عملیات بوده و به دلیل عدم حضور این نفرات در دفتر مرکزی این شرکت و فعالیت آنها به صورت اقماری بر روی دکل های خشکی و دریا، توانست با حداقل هزینه مشارکت گروهی و آموزشی ضمن خدمت را فراهم نماید. آزمون آنلاین دوم این شرکت تحت عنوان آزمون آنلاین سنجش اطلاعات تخصصی سرویس نمودارگیری از گل حفاری(Mud Logging Services) در سایت دوتست برگزار می گردد. 

ارائه خدمات آموزش از راه دور تنها راه ارتقاء سطح دانش پرسنل به صورت مستمر می باشد. آموزش مستمر نیز تنها راه رسیدن به توسعه پایدار چه فردی و سازمانی می باشد. خوشحالیم که بخش خصوصی فعال در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز کشور عزیزمان به این مهم توجه کرده و در راستای تحقق اهداف خود قدم های بزرگی برداشته است. 


 

برچسب‌ها:

محمد شریفی
محمد شریفی

عضو تیم مدیریت سایت برگزاری آزمون آنلاین دوتست.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید