کتاب پیرامون انقلاب اسلامی، آزمون آنلاین پنجم طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان

کتاب پیرامون انقلاب اسلامی، آزمون آنلاین پنجم طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان

نويسنده : متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری

 شهید مرتضی مطهری از ابتدای حرکت انقلاب اسلامی هماهنگ و همصدا با امام خمینی و جریان انقلاب بودند و تاثیر گسترده ای در این زمینه داشتند. ایشان هم در رهبری نهضت مردم و روشنگری افکار عمومی نسبت به مسایل دینی و اجتماعی و فرهنگی نقش عمده ای ایفا کردند و هم در مبارزات سیاسی علیه طاغوت.

 مطالعه مجموعه ای از نظرات ایشان که در قالب سخنرانی، مصاحبه و یادداشت هایی پیرامون انقلاب اسلامی گردآوری شده می تواند نگاه ما را نسبت به این رخداد عظیم در چهلمین سالگرد آن عمیق تر و وسیع تر سازد.


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید