ایده فرهنگی، آزمون آنلاین پنجم طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی

ایده فرهنگی، آزمون آنلاین پنجم طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی

چه برنامه و فعاليت خلاقانه ای را برای مقابله با پديده اسراف و تبذير در فضای دانشگاهی یا پیشنهادهای دهيد؟


ایده فرهنگی شما باید به این چند پرسش پاسخ دهد

1) این ایده به کدام سیاست فرهنگی پاسخ می دهد؟ (چرایی پرداختن به مسئله، اهداف و ضرورت ها) 

۲. آیا اجرای آن در حیطه اختیارات معاونت فرهنگی است؟

 ٣. راهکار عملیاتی مشخص آن چیست؟برچسب ها:

['blank']

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید