ایده فرهنگی، آزمون آنلاین چهارم طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی

ایده فرهنگی، آزمون آنلاین چهارم طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی

دانشگاه و مصرف فرهنگي دانشجويان

دانشگاه و مصرف فرهنگي دانشجويان

 ایده فرهنگی شما باید به این چند پرسش پاسخ دهد:

 ١. این ایده به کدام سیاست فرهنگی پاسخ می دهد؟ (چرایی پرداختن به مسئله، اهداف و ضرورت ها) 

۲. آیا اجرای آن در حیطه اختیارات معاونت فرهنگی است؟

 ٣. راهکار عملیاتی مشخص آن چیست؟

برچسب ها:

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید