خانه درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

آزمون شماره هفت گروه آزمایشی علوم تجربی

کد آزمون: #10013

آزمون شماره هفت گروه آزمایشی علوم تجربی

دسته: علوم تجربی
زمان آغاز: 25 اسفند 1395 - ساعت 20:00
تعداد سوال: 99
زمان مجاز: 160 دقیقه
قیمت: 14000 تومان
وضعیت: خاتمه یافته
توضیحات

هفتمین دوره ی آزمون آزمایشی دوتست

-1