خانه درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

آزمون شماره پنج گروه علوم تجربی

کد آزمون: #10009

آزمون شماره پنج گروه علوم تجربی

دسته: علوم تجربی
زمان آغاز: 29 دی 1395 - ساعت 20:00
تعداد سوال: 30
زمان مجاز: 180 دقیقه
وضعیت: شروع نشده است
توضیحات

پنجمین دوره ی آزمون آزمایشی دوتست

دروس آزمون
ردیف نام درس طراحان تعداد سوال منابع
1 ادبیات 0 بودجه بندی کل آزمون‌ها
2 عربی 0 بودجه بندی کل آزمون‌ها
3 فرهنگ و معارف اسلامی 0 بودجه بندی کل آزمون‌ها
4 زبان انگلیسی 0 بودجه بندی کل آزمون‌ها
5 ریاضی تجربی 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
6 زیست 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
7 فیزیک 0 بودجه بندی کل آزمون‌ها
8 شیمی 0 بودجه بندی کل آزمون‌ها
30159