خانه درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

آزمون شماره پنج گروه آزمایشی علوم تجربی

کد آزمون: #10009

آزمون شماره پنج گروه آزمایشی علوم تجربی

دسته: علوم تجربی
زمان آغاز: 29 دی 1395 - ساعت 20:00
تعداد سوال: 100
زمان مجاز: 160 دقیقه
قیمت: 14000 تومان
وضعیت: خاتمه یافته
توضیحات

پنجمین دوره ی آزمون آزمایشی دوتست

دروس آزمون
ردیف نام درس طراحان تعداد سوال منابع
1 ادبیات علی احمدنیا 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
2 عربی عمّار تاج‌بخش 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
3 فرهنگ و معارف اسلامی مرتضی محسنی کبیر 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
4 زبان انگلیسی شهاب اناری و روزبه شهلایی 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
5 ریاضی تجربی سروش موئینی 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
6 زیست علی کرامت 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
7 فیزیک محمد نوکنده 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
8 شیمی مهدی صالحی راد 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
-1