خانه درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

آزمون شماره هفت گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

کد آزمون: #10012

آزمون شماره هفت گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

دسته: ریاضی و فیزیک
زمان آغاز: 25 اسفند 1395 - ساعت 20:00
تعداد سوال: 90
زمان مجاز: 140 دقیقه
قیمت: 14000 تومان
وضعیت: خاتمه یافته
توضیحات

هفتمین دوره ی آزمون آزمایشی دوتست

-1