خانه درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

آزمون شماره شش گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

کد آزمون: #10010

آزمون شماره شش گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

دسته: ریاضی و فیزیک
زمان آغاز: 27 بهمن 1395 - ساعت 20:00
تعداد سوال: 90
زمان مجاز: 140 دقیقه
قیمت: 14000 تومان
وضعیت: خاتمه یافته
توضیحات

ششمین دوره ی آزمون آزمایشی دوتست

دروس آزمون
ردیف نام درس طراحان تعداد سوال منابع
1 ادبیات جمال طباطبایی نژاد 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
2 عربی مصطفی خاکبازان 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
3 فرهنگ و معارف اسلامی محمد کریمی 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
4 زبان انگلیسی مرتضی زینعلی 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
5 دیفرانسیل اکبر کلاه ملکی 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
6 هندسه آرش عمید 5 بودجه بندی کل آزمون‌ها
7 گسسته حسین کرد 5 بودجه بندی کل آزمون‌ها
8 فیزیک محمد نوکنده 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
9 شیمی محمدرضا مصلایی 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
-1