خانه درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

آزمون شماره پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

کد آزمون: #10008

آزمون شماره پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

دسته: ریاضی و فیزیک
زمان آغاز: 29 دی 1395 - ساعت 20:00
تعداد سوال: 96
زمان مجاز: 150 دقیقه
قیمت: 14000 تومان
وضعیت: خاتمه یافته
توضیحات

پنجمین دوره ی آزمون آزمایشی دوتست

-1