خانه درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

آزمون شماره چهار گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

کد آزمون: #10006

آزمون شماره چهار گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

دسته: ریاضی و فیزیک
زمان آغاز: 24 آذر 1395 - ساعت 20:00
تعداد سوال: 90
زمان مجاز: 140 دقیقه
قیمت: 14000 تومان
وضعیت: خاتمه یافته
توضیحات

چهارمین دوره ی آزمون آزمایشی دوتست

-1